Darbuotojų informacija
BezdoniųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūno pavaduotoja l.e. Bezdonių sen. seniūno pareigas Danuta Klimaševska Rodyti +370(5)2400897 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Beata Kučinskienė Rodyti +370(5)2696416 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Irina Vertinskaja Rodyti +370(5)2696431 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Lilija Krasadomska Rodyti +370(5)2400145 Spausdinti vieną įrašą
Mentorius Michal Jančevski Rodyti +370(5)2400897 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Vanda Gvozdovič Rodyti +370(5)2400806 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up