Darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas 2010 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Politikai
Meras 4507 4341
Mero pavaduotojas 3939 3993
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Tarybos sekretorius 2958 3243
Mero patarėjas 1830 1393
Administracijos direktorius 4887 4347
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 4692 4483
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 3598 3627
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2992 3020
Poskyrio vedėjas 2843 3271
Vyriausiasis specialistas 2750 2763
Vyresnysis specialistas 2510 2593
Seniūnas 3459 3410
Seniūno  pavaduotojas 2732 2735
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1644 1716
Vyriausiasis specialistas (seniūnijose) 1633 1731
Vyresnysis specialistas 1585 1437
Vyresnysis specialistas (seniūnijose) 1621 1626
Inspektorius (Vyresnysis inspektorius)(seniūnijose) 1342 1407
Specialistas 1321 1082
Specialistas (seniūnijose) 1486 1791

                                                                                                                                                                          2012-01-07

                                                   SĮ „Vilniaus rajono planas“ darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2010 metų  vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2011 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

3209

2500

Vyr. buhalteris

504

700

Vyresnysis architektorius

287 

2500

 Vyresnysis architektorius 1817

2200

Konstruktorius

1783

2500

Tinklo administratorius

521  -
 Tech.projekto vadovas  - 2500
 Inžinierius geodezininkas  -  2680
 Architektas  1800

2012-01-12

Savivaldybės įmonė “Nemenčinės vaistinė”  

Eil.
Nr

Pareigų pavadiniomas   

2010 m. vidutinis mėnesinis bruto
 darbo užmokestis 

Vidutinis mėnesinis bruto
 darbo užmokestis už 2011 m. III ketvirtį

1 Direktorė  3397,00  2800,00
2 Buhalterė  1801,00  1805,00
3 Vaistininkė  511,00  453,00
4 Sanitarė-valytoja  880,00  892,00
5 Sanitarė-fasuotoja   800,00  804,00
  

2011-11-10

UAB „MAREGA“ darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

 2010 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2011 metų  IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

 800,00

800,00

Buhalterius

 192,00

450,00

Barmenė - kasininkė

 517,00

800,00

 Indų plovėja

 120,00

-

Virėja

 339,00

597,45

Virėja

524,00

         1200,00                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-01-04
 
 
 
 

 

UAB"NEMENČINĖS KOMUNALININKAS"

2010 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2011 metų III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2011 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2011 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2012-01-16

UAB “Nemėžio komunalininkas” darbuotojų 2009 metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestis

           

Užimamų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2009m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)

ADMINISTRACIJA

Direktorius

1

5898

Direktoriaus pavaduotojas

1

5208

Vyr.finansininkė

1

4940

Vyr.finansininkės pavaduotoja

1

3295

Sekretorė-referentė-kadrų inspektorė

1

3029

Vandens ūkio inžinierius

1

3072

Inžinierius-energetikas

1

2781

Šilumos ūkio inžinierius

2

1684

Elektros ūkio inžinierius

1

2029

Inžinierius-mechanikas

1

1953

Administravimo vadybininkė

1

3176

Buhalteris

7

2199

Ekonomistas

2

2485

Padalinio vadovas-meistras

9

2567

Vadybininkas

1

1988

Skolų išieškojimo vadybininkas

1

2155

DARBININKAI

Santechnikas

24

1124

Šaltkalvis-šilumininkas-santechnikas

10

1347

Katilinės prižiūrėtojas

9

1124

Elektrikas

11

1110

Šaltkalvis

4

1331

Sargas

9

865

Šaltkalvis-vairuotojas

20

1661

Šaltkalvis-traktorininkas

6

1406

Suvirintojas

6

1748

Pirties darbininkai

2

802

Gerovės darbininkai

5

777

Valymo įrenginių budintis operatorius

15

1069

Turgavietės prižiūrėtojas

2

1262

Valytoja

1

800

Sąvartyno prižiūrėtojas

2

835

Tekintojas

1

1394

Vairuotojas-traktorininkas

2

1500

Vairuotojas-santechnikas

1

836

Santechnikas-traktorininkas

1

989

Elektrikas-šaltkalvis-šilumininkas

1

1085

Šaltkalvis-traktorininkas-šilumininkas

1

1786

Santechnikas-šaltkalvis-traktorininkas

1

1656

Šaltkalvis-santechnikas-vairuotojas

2

1268

 

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas

Pareigybės pavadinimas

2010 m.  vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis 2011 m. IV ketv. vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
Direktorius

4202

4199
Vyr. buhalteris

2485

2616
Vyr. mechanikas

1880

2081
 Apskaitininkė  - 1790
Elektrikas-šaltkalvis

1384                      

1591
Šaltkalvis

1507

2358
Dispečeris 1488     1410
Vairuotojas-konduktorius 1453                    1995

2012-01-10

Švietimo įstaigų direktorių vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestis

2010 m.  vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis

už 2011 m. IV ketv.

 Gimnazijų direktorių - 4316 Lt,

4131 Lt,

 Vidurinių mokyklų direktorių – 3818 Lt,

3699 Lt,

 Pagrindinių mokyklų direktorių - 3553 Lt,

3497 Lt,

 Pradinių mokyklų direktorių – 2704 Lt,

2666 Lt,

 Mokyklų-darželių direktorių – 3198 Lt,

3114 Lt,

 Darželių ir lopšelių-darželių direktorių – 2798 Lt,

 2751 Lt,

 Neformaliojo švietimo įstaigų direktorių  – 3301 Lt.

3279 Lt.

2012-01-16

                   UAB „Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis“ darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2012 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pastabos

 

Direktorius

 1500,00  

Dezinfikotojai

 1400,00

1 darbuotojai

Vairuotojas

 1200,00  

 Buhalteris

 672,00

ne pagr. darb.

 
 
 
 
 
 
 

    

2012-03-12

Informacija apie Vilniaus rajono kultūros centrų, muziejaus ir jo filialų, turizmo informacinio centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1160

Administratorius

950

Meno vadovas

910

Kapelos vadovas

925

Choreografas

1009

Dailininkas

427

Folkloristas

854

Keramikos specialistas

427

Specialistas apipavidalintojas

915

Režisierius

1098

Ansamblio „Wilenszczyzna“ vadovas

1427

Kamerinio ansamblio vadovas

555

Estradinės grupės vadovas

598

Metodininkas

902

Kino mechanikas

457

Kasininkas

800

Santechnikas

400

Inžinierius- elektrikas

400

Sargas

800

Kiemsargis

800

Techninis darbuotojas

800

Valytojas

800

Kūrikas

800

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus (VKEM) direktorius

2050

Direktoriaus pavaduotojas

1854

Eksponatų. ir fondų saugotojas

903

Audimo ir keramikos specialistas

854

Ūkvedys

400

VKEM filialo muziejininkas

956

Kompiuterių priežiūros inžinierius

1037

Turizmo informacinio centro specialistas

1342

Čekoniškių k. verbų ir buities seklyčios vedėjas

1342

Turto prižiūrėtojas

427

 

Informacija apie Vilniaus rajono centrinės bibliotekos ir jos kaimo filialų,
Nemenčinės miesto ir vaikų bibliotekų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Centrinė biblioteka

Direktorius

2196

Direktoriaus pavaduotojas

1891

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1745

Skyriaus vedėjas

1806

Vyr. metodininkas-vadybininkas

1781

Vyr. bibliotekininkas

1415

Vyr. bibliografas

1415

Automatizuotos bibliotekinės informacinės sistemos specialistas

1415

Centrinės bibliotekos turto prižiūrėtojas

976

Techninis darbuotojas

805

Valytojas

805

Nemenčinės miesto filialas

Vyr. bibliotekininkas

1245

Fondo saugotojas

555

Nemenčinės m. vaikų biblioteka

Vyr. bibliotekininkas

1244

Kaimo filialo vyr. bibliotekininkas

1040

Techninis darbuotojas

600

Informacinio kultūros centro vadovas

1331

           

   Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo užmokestis

2010 m. I ktv. vidutinis mėnesinis bruto
Direktorė                     2488,80
Dir. pavaduotoja          1830,00
Buhalterė                     1425,37
Soc. darbuotojas         1409,12

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

2757,82

Dir.pavaduotoja 

1923,29

Buhalterė   

1648,14

Soc.darbuotojas  

1576,82

 Vairuotojas     

1285,23

 Valytoja    

824,88

 

 

 

 

 

  

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

2257 ,00

Buhalterė   

1743 ,00

Soc.darbuotojai  

1638.53

 Socialiniai darbuotojai padejejai

 1200.94

 Vairuotojas     

1464,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-17 17:23:08
Shadow up