Darbuotojų informacija
KalveliųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnė Kristina Gerasimovič Rodyti 1 852495240 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Ana Išorienė Rodyti 5 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Jolianta Lokutijevska Rodyti 6 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Justyna Ščerbuk Rodyti 7 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Lucija Jakubovska Rodyti 2 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Specialistas Miroslav Tučkovski Rodyti 3 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Stanislava Masiulianec Rodyti 4 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Teresa Andraloit Rodyti 6 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Vaiko priežiūros atostogose Irena Valinauskienė Rodyti 7 852495140 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up