Darbuotojų informacija
LavoriškiųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnas Mark Pilat Rodyti 1 +370(5)2400656 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Elžbieta Glazko Rodyti 2 +370(5)2494893 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Ivona Petrulevič Rodyti +370(5)2494897 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Marija Borisevič Rodyti 3 +370(5)2401006 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Marija Grablevskaja Rodyti 7 +370(5)2494873 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Renata Mikulevič Rodyti 3 +370(5)2494842 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up