Darbuotojų informacija
PagiriųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūno pavaduotoja l. e. seniūno pareigas Vladislava Vanagel-Tribocka Rodyti 5 +370(5)2605157 Spausdinti vieną įrašą
Inspektorė Ana Bitovt Rodyti 3 +370(5)2605157 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Jelena Beliak Rodyti 1 +370(5)2605960 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Natalija Gaidamovičienė Rodyti +370(5)2605960 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Jolanta Romanovska Rodyti 2 +370(5)2605960 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Olga Altuch Rodyti 1 +370(5)2605960 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Božena Maconko Rodyti 4 +370(5)2605444 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Katažina Ruselevič Rodyti 7 +370(5)2605378 Spausdinti vieną įrašą
Vaiko priežiūros atostogose Jurgita Marcecha Rodyti Spausdinti vieną įrašą
Vaiko priežiūros atostogose Viktorija Pogolska Rodyti Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up